CFS – giấy chứng nhận lưu hành tự do là gì?
CFS được viết tắt từ: Certificate of Free Sale là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm. Loại giấy tờ này nhằm chứng nhận rằng hàng hóa đó được phép lưu hành tại nước xuất khẩu.
Ví dụ: Một doanh nghiệp Việt Nam muốn kinh doanh thiết bị y tế từ Nhật. Thì sản phẩm y tế tại Nhật kia cần phải được lưu hành trên chính nước Nhật. Bằng chứng là CFS kia công nhận cho điều đó.

Tại sao cần phải xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS?
– Giấy CFS được coi như tài liệu nhằm chứng minh chất lượng sản phẩm, hàng hóa của nước xuất khẩu. Giấy CFS chứng tỏ sản phẩm, hàng hóa đó đã được sản xuất và lưu hành tự do trên thị trường đến tay người tiêu dùng tại nước xuất khẩu.
– Để được cấp Giấy phép tự do lưu hành sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Các sản phẩm, hàng hóa ấy đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra kỹ lưỡng. CFS là một trong những điều kiện quan trọng để thông qua cửa khẩu. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để lưu hành sản phẩm, hàng hóa của mình trên thị trường quốc tế;
– Là yêu cầu theo chuẩn Thương mại quốc tế, các tổ chức mà các quốc gia đã tham gia.